Oferta

Oferta i zakres mediacji

OFERTA

  • Oferuję przebieg mediacji w komfortowych warunkach;
  • zapewniam, że Państwa udział w mediacji jest w pełni dobrowolny i na każdym jej etapie mogą Państwo zrezygnować z dalszych spotkań;

  • informuję o warunkach i zasadach mediacji, aby mieli Państwo świadomość procesu, w którym uczestniczycie;

  • gwarantuję poufność mediacji przez cały okres jej trwania, aż do zakończenia. W protokole pomediacyjnym otrzymują państwo jedynie informację o zawarciu ugody, bądź jej braku, bez ujawniania jakichkolwiek szczegółów mediacji, nawet przed sądem;

  • wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oferuję możliwość spotkań wspólnych lub na osobności (przy zachowaniu absolutnej poufności) oraz udział w mediacji osób trzecich, których obecność jest, w Państwa ocenie, istotna dla rozwiązania konfliktu;

  • mając na celu rozwiązanie państwa sporu na jak najwyższym poziomie oraz zapewnienie Państwu poczucia, że solidnie przeprowadzono mediację, dopuszczam w trakcie mediacji możliwość korzystania z porad specjalistów różnych dziedzin.

Zakres mediacji jaki oferuję

Mediacje rodzinne

Zazwyczaj budzą największe emocje, ponieważ bywają trudne i bolesne. Nie ulega wątpliwości, że rodzina jest wartością niemal dla każdego z nas;  poświęcamy jej wiele uwagi i starań, angażujemy swoje siły dla jej dobra. W obliczu konfliktu rodzinnego trudno wyłączyć emocje i uczucia osób weń zaangażowanych, stąd tak istotna jest obecność obiektywnego mediatora.

W przypadku mediacji rodzinnych przedmiotem postępowania mogą być między innymi sprawy okołorozwodowe: pojednanie małżonków lub ustalenie warunków rozstania, a także kwestie dotyczące sposobu sprawowania władzy  rodzicielskiej, kontaktów rodziców z dziećmi, kontaktów z dalszą rodziną, alimentów na rzecz małoletnich bądź małżonka, jak również sprawy majątkowe i mieszkaniowe, sprawy związane z ugodowym uregulowaniem np. wydania paszportu, wyboru szkoły dziecka etc.

Mediacje cywilne

Mogą być prowadzone we wszystkich sprawach, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, czyli w sprawach o zapłatę, o zniesienie współwłasności, o udział w spadku, o podział majątku wspólnego lub spadku, o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnych, o ustalenie kwoty odszkodowania lub innych należności pieniężnych; wywiązanie się z zobowiązania lub zmianę jego warunków.

Mediacje w sprawach nieletnich

Można je stosować tylko w odniesieniu do czynów karnych (nawet jeśli zostały one uznane wyłącznie za przejaw demoralizacji), wówczas gdy występuje pokrzywdzony będący osobą fizyczną.

Szkolne mediacje

Te dotyczą rozwiązywania konfliktów w relacjach międzyludzkich w ramach szkoły i/lub konfliktów związanych z działalnością statutową szkoły. Stronami konfliktu mogą być: nauczyciele, dyrektor, pozostali pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice.