O mnie

Kilka słów o mnie

Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończyłam z wyróżnieniem studia na kierunku socjologia. Pozyskana w ramach studiów wiedza z zakresu socjologii, psychologii osobowości oraz psychologii społecznej pozwala mi na rozumienie procesów zachodzących w społeczeństwie oraz ich wpływu na kształtowanie człowieka i relacji międzyludzkich. Jednostka funkcjonuje bowiem w ramach struktur, procesów i reguł społecznych, które odpowiadają za więzi i relacje poszczególnych osób. Zagadnienia relacji, komunikacji społecznej, konfliktu, negocjacji, mediacji i arbitrażu są mi dobrze znane z teoretycznego punktu widzenia. Czymże jednak byłaby teoria bez praktyki…

Zaraz po studiach rozpoczęłam pracę na stanowisku kuratora rodzinnego w Sądzie Rejonowym. W swojej pracy zawodowej wspieram rodziny w nieustannym dążeniu do zaspokajania fundamentalnych potrzeb każdego z jej członków. Kilkuletniemu doświadczeniu pracy na stanowisku kuratora zawdzięczam ogrom wiedzy praktycznej na temat funkcjonowania rodzin w ramach określonego systemu oraz różnorodnych relacji międzyludzkich. W ramach obowiązków zawodowych, niemal każdego dnia borykam się ze zjawiskiem konfliktu. Obserwowanie i współdziałanie z osobami znajdującymi się w sytuacji konfliktu, utwierdziło mnie w przekonaniu, że jest to zjawisko niezwykle destrukcyjne, aczkolwiek nie ostateczne. Konflikt niszczy pewne rodzaje relacji i ma negatywny wpływ na jednostkę, w wielu przypadkach wystarczy jednak zmienić perspektywę, by dobre relacje uchronić od rozpadu.

Dlatego zdecydowałam się zostać mediatorem. Ukończyłam szkolnie zawodowe w kierunku mediacji, od lipca 2018 roku jestem stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Wybór tej drogi zawodowej podyktowało mi doświadczenie pracy kuratora rodzinnego. Mając świadomość, w jaki sposób pomoc wykwalifikowanego i bezstronnego mediatora może wrócić komunikację interpersonalną na właściwe tory, a w następstwie uratować wiele wartościowych relacji  – jestem do Państwa dyspozycji.

Prowadzę mediacje zgodnie ze standardami uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości