Cennik

Zakres cen

  • Zgodnie z art. 183 k.p.c „mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na przeprowadzenie mediacji bez wynagrodzenia". Wynagrodzenie i zwrot kosztów obciążają strony.
  • Koszt mediacji umownych oferowanych Państwu to 100 zł za posiedzenie mediacyjne. Przy czym posiedzenie nie powinno być dłuższe niż 1,5 h.
  • Kwestię wynagrodzenia za mediacje sądowe reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.11.2005 r., prezentowane Państwu poniżej:

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości