SPóJRZ
W PRZYSZŁOŚĆ
PRZEZ PRYZMAT
MEDIACJI

Wychodząc naprzeciw nieporozumieniom,
mając na celu WZAJEMNE zrozumienie,
zapraszam do mediacji.

MEDIATOR \ Agata Lisaj

Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończyłam z wyróżnieniem studia na kierunku socjologia. Pozyskana w ramach studiów wiedza z zakresu socjologii, psychologii osobowości oraz psychologii społecznej pozwala mi na rozumienie procesów zachodzących w społeczeństwie oraz ich wpływu na kształtowanie człowieka i relacji międzyludzkich. Jednostka funkcjonuje bowiem w ramach struktur, procesów i reguł społecznych, które odpowiadają za więzi i relacje poszczególnych osób. Zagadnienia relacji, komunikacji społecznej, konfliktu, negocjacji, mediacji i arbitrażu są mi dobrze znane z teoretycznego punktu widzenia. Czymże jednak byłaby teoria bez praktyki…

Więcej informacji »

Masz pytanie? Skontaktuj się

Mediacje
w sprawach
rodzinnych

Zazwyczaj budzą największe emocje, ponieważ bywają trudne i bolesne. Nie ulega wątpliwości, że rodzina jest wartością niemal dla każdego z nas;  poświęcamy jej wiele uwagi i starań, angażujemy swoje siły dla jej dobra. W obliczu konfliktu rodzinnego trudno wyłączyć emocje i uczucia osób weń zaangażowanych, stąd tak istotna jest obecność obiektywnego mediatora.

Mediacje
w sprawach
cywilnych

Mogą być prowadzone we wszystkich sprawach, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, czyli w sprawach o zapłatę, o zniesienie współwłasności, o udział w spadku, o podział majątku wspólnego lub spadku, o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnych, o ustalenie kwoty odszkodowania lub innych należności pieniężnych, wywiązanie się z zobowiązania lub zmianę jego warunków.

Mediacje
w sprawach
nieletnich

Można je stosować tylko w odniesieniu do czynów karnych (nawet jeśli zostały one uznane wyłącznie za przejaw demoralizacji), wówczas gdy występuje pokrzywdzony będący osobą fizyczną.

Mediacje
w sprawach
szkolnych i rówieśniczych

Te dotyczą rozwiązywania konfliktów w relacjach międzyludzkich w ramach szkoły i/lub konfliktów związanych z działalnością statutową szkoły. Stronami konfliktu mogą być: nauczyciele, dyrektor, pozostali pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice.